Szczęśliwy numerek na dziś:

10Nasi PARTNERZY

TARGI
Oferta edukacyjna VII LO na rok szkolny

2017/2018


Minimalna liczba punktów przy przyjęciu kandydata do szkoły:

90 pkt.
Klasa 1a

Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, język angielski

Klasa z zajęciami dodatkowymi z języka łacińskiego w prawie przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych (polonistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, filozofia) oraz prawniczych, socjologicznych, bezpieczeństwa publicznego i kryminologii. Umożliwia poznanie pracy i działalności instytucji państwowych, samorządowych, pozarządowych, sądowniczych.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, historia, matematyka, język angielski.

Klasa 1b

Przedmioty rozszerzone:
język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Klasa multimedialna z zajęciami dodatkowymi z dziennikarstwa, Public Relations, reklamy, przygotowująca do podjęcia studiów na kierunkach takich jak stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka. Młodzież uczy się świadomie odbierać i współtworzyć media podczas zajęć warsztatowych w lokalnych redakcjach (telewizja, radio, prasa) oraz tworząc własną gazetkę i prowadząc szkolne radio.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski.

Klasa 1c

Przedmioty rozszerzone:
geografia, matematyka, język angielski

Z zajęciami dodatkowymi: modelowanie przestrzeni i nawigacja. Klasa adresowana do uczniów planujących studia techniczne, matematyczne, geograficzne, ekonomiczne, geologiczne, geodezyjne. To propozycja dla młodzieży zainteresowanej ekonomią, turystyką i geografią. Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań związanych z szeroko rozumianym biznesem turystycznym. Połączenie matematyki i geografii pozwala wykształcić umiejętności związane z analizą i interpretacją danych gospodarczych. Przedmiot dodatkowy umożliwia zdobycie podstaw w zakresie tworzenia map geodezyjnych oraz pomiarów w terenie.
Klasa patronacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, geografia, matematyka, język angielski.

Klasa 1d

Przedmioty rozszerzone:
język polski, matematyka, język angielski

Daje szerokie spektrum wyboru kierunków studiów: humanistycznych, ścisłych, lingwistycznych, filologicznych. Koncentruje się na przygotowaniu młodzieży do egzaminu maturalnego. W klasie tej rozszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym. Jeśli chcesz dać sobie czas na wybór kierunków studiów, to klasa ta jest doskonałą propozycją, umożliwiającą różnorodność kształcenia wyższego.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, matematyka, informatyka, język angielski.

Klasa 1e

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, język łaciński i kultura antyczna

Zajęcia dodatkowe: fizyka w medycynie. Klasa dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, medycyną, weterynarią, kosmetologią i ochroną środowiska. Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: biologia, chemia, medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, rehabilitacja, biotechnologia, kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne oraz innych medycznych, farmaceutycznych i przyrodniczych. Rozwijanie wiedzy z chemii zapewnia udział w wykładach organizowanych przez Katedrę Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, biologia/chemia, matematyka, język angielski.

Klasa 1f

Przedmioty rozszerzone:
język polski, biologia, język angielski

W tej klasie zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci w przyszłości studiować na kierunkach, takich jak np. psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, resocjalizacja oraz kierunki związane z kulturą fizyczną i zdrowiem. Jeżeli interesujesz się tematyką społeczną, chcesz nauczyć się twórczego i krytycznego myślenia, rozwijać umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem - wybierz klasę z tymi właśnie rozszerzeniami.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, biologia, matematyka, język angielski.

Klasa 1g

Przedmioty rozszerzone:
informatyka, matematyka, język angielski

Klasa ta przygotowana została z myślą o uczniach chcących uczestniczyć w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętności logicznego myślenia. Podczas nauki poszerzysz wiedzę
z zakresu matematyki i informatyki oraz z języka angielskiego. Będziesz doskonale przygotowany do studiowania przedmiotów ścisłych, technicznych jak i ekonomicznych. Poszerzony program matematyki i informatyki sprawi, że nowoczesny świat nie będzie ci obcy.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:

język polski, matematyka, informatyka, język angielski.