Szczęśliwy numerek na dziś:

9Nasi PARTNERZY

TARGI
Oferta edukacyjna VII LO

na rok szkolny 2018/2019


Minimalna liczba punktów przy przyjęciu kandydata do szkoły:

90 pkt.
Klasa 1a

Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, język angielski

Klasa z zajęciami dodatkowymi z języka łacińskiego w prawie przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych (polonistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, filozofia) oraz prawniczych, socjologicznych, bezpieczeństwa publicznego i kryminologii. Umożliwia poznanie pracy i działalności instytucji państwowych, samorządowych, pozarządowych, sądowniczych.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, historia, matematyka, język angielski.

Klasa 1b

Przedmioty rozszerzone:
wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski

Klasa kierowana do uczniów, którzy wiążą przyszłość z naukami społecznymi, przyrodniczymi lub językiem angielskim. Przygotowuje do kontynuowania nauki na różnorodnych kierunkach: od typowo związanych z geografią, geoinformatyką, geologią, geodezją, turystyką i rekreacją przez gospodarkę przestrzenną i ekonomię, po nauki społeczne, takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, socjologia czy stosunki międzynarodowe.
Nauka w klasie z rozszerzeniami z wiedzy o społeczeństwie, geografii i języka angielskiego daje możliwość gruntownego zastanowienia się nad wyborem przyszłego zawodu, który umożliwi nalezienie dobrej pracy, ale również rozwijania własnych pasji, jak podróże, poznawanie nowych miejsc, ludzi, kultur.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, wiedza o społeczeństwie/geografia, matematyka, język angielski.

Klasa 1c

Przedmioty rozszerzone:
geografia, matematyka, język angielski

Klasa adresowana do uczniów planujących studia techniczne, matematyczne, geograficzne, ekonomiczne, geologiczne, geodezyjne. To propozycja dla młodzieży zainteresowanej ekonomią, turystyką i geografią. Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań związanych z szeroko rozumianym biznesem turystycznym. Połączenie matematyki i geografii pozwala wykształcić umiejętności związane z analizą i interpretacją danych gospodarczych. Przedmiot dodatkowy umożliwia zdobycie podstaw w zakresie tworzenia map geodezyjnych oraz pomiarów w terenie.
Klasa patronacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, geografia, matematyka, język angielski.

Klasa 1d

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Daje szerokie spektrum wyboru kierunków studiów zarówno społecznych i językowych, jak
i ścisłych. Jeśli nie jesteś zdecydowany do wyboru kierunku studiów i przyszłego zawodu, chcesz dać sobie czas na zastanowienie, to klasa z rozszerzeniami z matematyki, wiedzy
o społeczeństwie i języka angielskiego daje Ci taką możliwość. Jest doskonałą propozycją, umożliwiającą różnorodność kształcenia wyższego od kierunków inżynierskich i związanych
z matematyką, poprzez takie kierunki jak bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, czy stosunki międzynarodowe po studia filologiczne i językowe.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

Klasa 1e

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, język łaciński i kultura antyczna

Zajęcia dodatkowe: fizyka w medycynie. Klasa dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, medycyną, weterynarią, kosmetologią i ochroną środowiska. Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: biologia, chemia, medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, rehabilitacja, biotechnologia, kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne oraz innych medycznych, farmaceutycznych i przyrodniczych. Rozwijanie wiedzy z chemii zapewnia udział w wykładach organizowanych przez Katedrę Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, biologia/chemia, matematyka, język angielski.

Klasa 1f

Przedmioty rozszerzone:
język polski, biologia, język angielski

W tej klasie zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci w przyszłości studiować na kierunkach, takich jak np. psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, resocjalizacja oraz kierunki związane z kulturą fizyczną i zdrowiem. Jeżeli interesujesz się tematyką społeczną, chcesz nauczyć się twórczego i krytycznego myślenia, rozwijać umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem - wybierz klasę z tymi właśnie rozszerzeniami.

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym:
język polski, biologia, matematyka, język angielski.