Szczęśliwy numerek na dziś:

9Nasi PARTNERZY


Projekty

VII LO realizuje projekty

z zakresu bezpieczeństwa w szkole

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”,

organizowany przez Wydział Prewencji

Komendy Wojewódzkiej Policji w KrakowieVII Liceum Ogólnokształcące Liderem Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".
W roku 2016 otrzymaliśmy certyfikat Lidera Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". To efekt realizacji licznych działań podejmowanych w ubiegłym roku szkolnym wyznaczonych przez projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa organizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. cert_2017.jpg

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”,

organizowany przez Wydział Prewencji

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie ubiega się o tytuł Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. W projekcie Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa organizowanym przez Wydział Prewencji bierze udział od kilkunastu lat. W roku 2009 VII LO uzyskało certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo".
cert2.JPG W roku 2011 został on przedłużony. dert1.jpg

W roku szkolnym 2016/2017 VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie ubiega się
o tytuł Lider Projetu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Podejmowane są kolejne działania zgodne z zasadami wyznaczomymi przez projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa organizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Obejmuje on następujące zadania:
- wiedza na temat najdotkliwszych zagrożeń:
•określamy problem
•badamy problem
•badamy skalę problemu
- kto, co ma wpływ na istnienie problemu:
•wybieramy partnerów
•określamy kto i co może zrobić
- w jakiem nasileniu, gdzie, kiedy występuje:
•konstruujemy Zintegrowany Plan Działania
- jak wpływa na poczucie bezpieczeństwa:
•przystępujemy do wykonania
•cały czas – pilnujemy, by nie opadło zaangażowanie!!!

Partnerzy projektu:
• Burmistrz / Wójt
• Rada Dzielnic
• Straż Miejska / Gminna Policja
• Szkoła - Rodzic, Nauczyciel, Uczeń

Konstrukcja projektu:
- Przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc najbardziej zagrożonych w szkole i okolicy (data, miejsce, osoby uczestniczące, wnioski).
- Spotkanie zespołu partnerów - na spotkaniu zespołu partnerów szkoła prezentuje wyniki ankiet oraz wyznaczone priorytety działań. Przedstawia co wykonano w dziedzinie informacji i rozpropagowania projektu w środowisku lokalnym.

Propagowanie projektu:
• lokalne środowisko
• gazetka szkolna
• tablica ogłoszeń radiowęzeł
• lokalna prasa i telewizja
• strona internetowa
Zintegrowany plan działania:
Partnerzy projektu na bazie zdiagnozowanej problematyki (analiza ankiet, wizja lokalna) opracowują wspólnie „Zintegrowany Plan Działań”, w którym winny być określone zadania do realizacji przypisane konkretnej osobie odpowiedzialnej za działania wraz z wyznaczonymi terminami realizacji.

Złożenie wniosku o przyznanie Certyfikatu.

Ocena stopnia realizacji projektu ZPB na terenie placówki:
1. Obszar organizacyjny – czyli struktura personalna (kto jest odpowiedzialny i za jaki obszar w ramach systemu bezpieczeństwa w szkole, w jaki sposób informacja o programie trafia do zainteresowanych).
2. Obszar infrastrukturalny – dotyczy bezpiecznej zabudowy w obrębie szkoły, projektowania i dostosowania przestrzeni pod kątem bezpieczeństwa.
3. Obszar techniczny – dotyczy zabezpieczenia terenu szkoły poprzez m. in. instalacje monitoringu i inne środki techniczne, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa w szkole i jej obrębie.
Na podstawie arkusza oceny Zespół Certyfikujący dokonuje sprawdzenia ilości zdobytych punktów. Maksymalna ilość punktów (60), a minimalna (40) otrzymanych podczas audytu umożliwia nadanie Certyfikatu. W ramach tych w tym Zespół Certyfikujący ma możliwość przyznania dodatkowych punktów (max 2) w przypadku, gdy placówka ubiegająca się o Certyfikat wyróżnia się szczególnymi przedsięwzięciami w obszarze bezpieczeństwa.

Szczegóły projektu.

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
dyplom.jpg