Kadra VII LO

Kadra VII LO

DYREKTOR

mgr Marian Kozik

WICEDYREKTOR

mgr Ewa Antecka – Hawrysz

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA – PRZEDMIOT

mgr Kozik Marian  –  Fizyka

mgr Antecka – Hawrysz Ewa  –  Język niemiecki

mgr Banaś – Mróz Urszula  –  Język angielski

mgr Barnacka – Gawlik Monika  –  Historia, Wiedza o społeczeństwie

mgr Bednarek Anna  –  Język polski

mgr Bochenek Agata   –  Język angielski

mgr Chorabik-Pabian Ilona  – Historia,  Wiedza o społeczeństwie

mgr Cichocki Wiktor  –  Matematyka, Informatyka

mgr Drwal Mariusz  –  Język łaciński i kultura antyczna

mgr Dudziak Justyna – Język polski

mgr Grochulska Barbara  –  Matematyka

mgr Halska – Bukowska Anna  –  Plastyka

mgr Kania Agnieszka  –  Biologia

mgr Korona Arkadiusz  –  Historia, Wiedza o społeczeństwie, Podstawy przedsiębiorczości

mgr Krzemińska Elżbieta  –  Język angielski

mgr Kubala – Armatys  Agnieszka  –  Biologia

mgr Lechowicz Elżbieta  – Język niemiecki

mgr Leśniowska-Skaza Agata – Język polski

mgr Pałach-Niziołek Jolanta  –  Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Para Bożena – Matematyka

mgr Ruciński Grzegorz  –  Wychowanie fizyczne

mgr Sorota Joanna –  Obowiązki bibliotekarza

mgr Sorota Łukasz  –  Język angielski

mgr Stochmal  Magdalena –  Język angielski

mgr Susułowska Renata –  Język polski

mgr Szczucińska-Ślęzak Bożena – Chemia, Przyroda

mgr Tworzydło Joanna – Wychowanie fizyczne

mgr Wojak Marek  –  Religia

mgr Wojtarowicz Agnieszka – Geografia, Informatyka

mgr Zielińska  Barbara – Obowiązki pedagoga

mgr Tomasz Żmuda –  Wychowanie fizyczne

Skip to content