Aktualności

Konkursy

Konkurs dziennikarski

Konkurs dziennikarski

Zapraszamy do udziału w konkursie dziennikarskim

REGULAMIN

 

1. Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań dziennikarskich
 • poznawanie gatunków dziennikarskich
 • odkrywanie talentów dziennikarskich

2. Zasady uczestnictwa.

Przygotowanie do wyboru:

 1. reportażu (obrazowa relacja z wydarzenia; reportaż literacki; objętość tekstu 2,5-5 tys. znaków ze spacjami)
 2. wywiadu (rozmowa z osobą znaną, popularną, interesującą, wyróżniającą się czymś; objętość tekstu 2,5-5 tys. znaków ze spacjami)
 3. fotorelacji (15-20 zdjęć z wydarzenia sportowego, kulturalnego itp., wraz z krótkim opisem i tytułem, format jpg)

3. Kryteria oceny:

 • poprawne zastosowanie gatunków dziennikarskich
 • umiejętne przedstawienie postaci lub wydarzenia
 • poprawność językowa tekstu
 • interesujące ujęcie tematu
 • tematyka prac jest dowolna

4. Nagrody:

 • dyplomy, nagrody książkowe
 • oceny bardzo dobre lub celujące z przygotowania do dziennikarstwa
 • punkty z zachowania

5. Prace oceniać będą członkowie zespołu redakcyjnego gazety szkolnej „Siódme Niebo”. Najciekawsze teksty i zdjęcia zostaną opublikowane w gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej VII LO.

6. Termin składania prac: 31 maja 2018 r., na adres: redakcja7niebo@interia.pl.

7. Szczegółowe informacje: p. Barbara Jaworska.

Skip to content