News and Blog

Wiadomości

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów – Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny.

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów – Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny.

W ostatnich tygodniach uczniowie klasy IIc mieli przyjemność spędzić lekcje geografii w sposób inny niż dotychczas. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie umożliwił udział w wirtualnych wykładach otwartych. Oferowane tematy doskonale wpisały się w bieżące zagadnienia omawiane na lekcjach geografii. Pod opieką Pani Agnieszki Wojtarowicz młodzież skorzystała z trzech zajęć: „Czy grozi nam głód?”, „Zróżnicowanie narodowościowo-etniczne Polski”, „Źródła informacji geograficznej”. 

21.05.2020

Prowadzący: dr Tomasz Padło

Temat: Czy grozi nam głód?

Na tym wykładzie uczestnicy dowiedzieli, jak w różnych miejscach na świecie przedstawia się problem głodu. Prowadzący odniósł się do wielu ciekawostek, zaprezentował też parę wykresów dotyczących m. in. problemu głodu na świecie. Zostały poruszone aspekty dotyczące kultur, które niosą za sobą  problem z niedostatkiem jedzenia. Po zakończonym wykładzie uczestnicy zadawali pytania dotyczące tematu zajęć, na które w bardzo ciekawy i dokładny sposób odpowiadał dr Padło.

28.05.2020

Prowadząca: dr Agnieszka Świętek 

Temat: Zróżnicowanie narodowościowo-etniczne Polski.

Na początku spotkania zostały omówione terminy, aby słuchacze w pełni zrozumieli przestawioną prezentację. Wytłumaczono m. in. co to jest naród, narodowość, grupa etniczna oraz grupa etnograficzna. Dr Świętek szczegółowo omówiła kwestię mniejszości narodowych i etnicznych. Został poruszony również punkt „mniejszość a imigranci”. Prowadząca zaprezentowała szczegółowo sprawy dotyczące migrantów w Polsce, a także migracji Ukraińców do Polski oraz przywołała  strukturę narodowościowo-etniczną. Przeanalizowane zostały również przyczyny zmian struktury narodowościowo-etnicznej Polski. Tak jak w poprzednim wykładzie, uczniowie po omówieniu prezentacji mieli możliwość zadania nurtujących ich pytać dotyczących tematu.

 03.06.2020

Prowadzący: dr Rafał Kroczak 

Temat: Źródła informacji geograficznej.

Na tym spotkaniu dr Kroczak zrobił uczestnikom wycieczkę po zasobach, które są w sieci. Prowadzący pokazał wiele ciekawych aplikacji,  stron internetowych, które można wykorzystać w celach naukowych, ale także w codziennym życiu. Zaprezentowane zostały Google Maps, doskonale wszystkim znane. Udowodnione jednak zostało, że nie musimy się ograniczać tylko do wspomnianej wcześniej strony, ponieważ jest wiele rozmaitych alternatyw,  które możemy dostosować do własnych potrzeb. Jedną z nich jest  Bing Maps, będące  serwisem internetowym z mapami drogowymi oraz zdjęciami satelitarnymi i lotniczymi, oferujący zdjęcia z lotu ptaka. Kolejna internetowa usługa mapowania i nawigacji przedstawiona na spotkaniu on-line to Here WeGo. Przydatną aplikacją pokazaną na wykładzie,  używaną najczęściej przez Rosjan jest Yandex Maps, będącą serwisem internetowym umożliwiającym  wyszukiwanie obiektów, oglądanie map, zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi, panoramicznych widoków z poziomu ulic, fotografii miejsc i obiektów, pokazujący natężenie ruchu ulicznego w czasie rzeczywistym oraz pozwalający na planowanie tras podróży samochodem, transportem publicznym, rowerem, pieszo, samolotem oraz taksówką. Baidu Maps-kolejna zaprezentowana aplikacja i technologia mapowania komputerów stacjonarnych i mobilnych. Ostatnim, najdokładniej zilustrowanym programem komputerowym, zostało omówione Google Earth, będące najbardziej szczegółowym obrazem kuli ziemskiej. Niniejszy wykład nie dotyczył jedynie geografii, dr przekazał nam też ogromną ilość wiedzy dotyczącej historii.

 

Taka forma zajęć na pewno stanowiła urozmaicenie dotychczasowego nauczania zdalnego. Udział w wykładach udowodnił, że warto być otwartym na nowe doświadczenia. Może dzięki temu część uczniów przekonała się do wyboru właśnie tej uczelni?

Skip to content