News and Blog

Wiadomości

Zajęcia warsztatowe w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zajęcia warsztatowe w Powiatowym Urzędzie Pracy.

“ Bądź architektem swojej przyszłości” bo “ Jeżeli sam nie wiesz czego chcesz wmówią
Ci to inni”.

W dniach 15-18 października uczniowie klas I uczestniczyli z zajęciach warsztatowych w PUP podczas Ogólnopolskiego
Tygodnia Karier.
“Jeżeli uważasz, że czegoś nie osiągniesz – masz racje. Jeżeli uważasz, że to właśnie osiągniesz – też masz racje” – Henry Ford.
Słowa te były mottem do dyskusji n.t. czym jest kariera i osiągnięcie sukcesu zawodowego na który składa się osobowość , wiedza, umiejętności i talent.
W trakcie zajęć uczniowie poznali system Video CV – czyli nowoczesną , skuteczną formę autoprezentacji oraz wykonali kilka ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość i logiczne myślenie.

Skip to content