Kalendarz

Kalendarz

                    Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Termin Wydarzenie
01.09.2022 Rozpoczęcie roku szkolnego
07.09.2022  Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I
08.09.2022  Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III
14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej
17.11.2022  Spotkanie informacyjne z rodzicami
22.12.2022 Szkolne Spotkanie Opłatkowe
23.12.-31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna
05.01.2023  Zakończenie klasyfikacji klas I, II, III, IV
09.01.2023  Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II, III, IV
12.01.2023  Spotkanie wychowawców klas I, II, III, IV z rodzicami
30.01.- 12.02.2023 Ferie zimowe
30.03.2023  Spotkanie wychowawców klas I, II, III, IV z rodzicami
17.04.2023  Zakończenie klasyfikacji klas czwartych
06.04.-11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2023  Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas czwartych
28.04.2023  Zakończenie roku szkolnego klas czwartych
04.- …..05.2023  Egzamin maturalny
25.05.2023  Spotkanie wychowawców klas I, II, III z rodzicami
12.06.2023  Zakończenie klasyfikacji klas I, II, III
19.06.2023  Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II, III
23.06.2023  Zakończenie roku szkolnego klas I, II, III
24.06.-31.08.2023  Ferie letnie

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10, 31.10; 02.05; 04,05,08,09.05; 09.06; 

maj 2023 – Dzień Otwarty 

Rekolekcje: 

Skip to content