Kalendarz

Kalendarz

                    Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Termin Wydarzenie
01.09.2021 Rozpoczęcie roku szkolnego
08.09.2021 Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I
09.09.2021 Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III
07.10.2021 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej
18.11.2021 Spotkanie informacyjne z rodzicami
25.11.2021 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
22.12.2021 Szkolne Spotkanie Opłatkowe
23.12.-31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna
10.01.2022 Zakończenie klasyfikacji klas I, II, III
12.01.2022 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II, III
13.01.2022 Spotkanie wychowawców klas I, II, III z rodzicami
17.01.-30.01.2022 Ferie zimowe
03.02.2022 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
Marzec 2022 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
31.03.2022 Spotkanie wychowawców klas I, II, III z rodzicami
13.04.2022 Zakończenie klasyfikacji klas trzecich (po gimnazjum)
14.04.-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
25.04.2022 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas trzecich (po gimnazjum)
29.04.2022 Zakończenie roku szkolnego klas trzecich (po gimnazjum)
04.-20.05.2022 Egzamin maturalny
07.06.2022 Spotkanie wychowawców klas I, II, III z rodzicami
13.06.2022 Zakończenie klasyfikacji klas I, II, III
20.06.2022 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II, III
24.06.2022 Zakończenie roku szkolnego klas I, II, III
25.06.-31.08.2022 Ferie letnie
30.08.2022 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

                                                 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10, 12.11.2021
                                                           07.01.2022, 02, 04, 05, 06, 09.05.2022, 17.06.2022
Rekolekcje: 21-23.03.2022

Skip to content