Kalendarz

Kalendarz

                    Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Termin 

Wydarzenie 

01.09.2022 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

07.09.2022 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I 

08.09.2022 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III 

14.10.2022 

Dzień Edukacji Narodowej 

17.11.2022 

Spotkanie informacyjne z rodzicami 

22.12.2022 

Szkolne Spotkanie Opłatkowe 

23.12.-31.12.2022 

Zimowa przerwa świąteczna 

05.01.2023 

Zakończenie klasyfikacji klas I, II, III, IV 

09.01.2023 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II, III, IV 

12.01.2023 

Spotkanie wychowawców klas I, II, III, IV z rodzicami 

30.01.- 12.02.2023 

Ferie zimowe 

30.03.2023 

Spotkanie wychowawców klas I, II, III, IV z rodzicami 

17.04.2023 

Zakończenie klasyfikacji klas czwartych 

06.04.-11.04.2023 

Wiosenna przerwa świąteczna 

24.04.2023 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas czwartych 

28.04.2023 

Zakończenie roku szkolnego klas czwartych 

04.- …..05.2023 

Egzamin maturalny 

25.05.2023 

Spotkanie wychowawców klas I, II, III z rodzicami 

12.06.2023 

Zakończenie klasyfikacji klas I, II, III 

19.06.2023 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II, III 

23.06.2023 

Zakończenie roku szkolnego klas I, II, III 

24.06.-31.08.2023 

Ferie letnie 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10, 31.10; 02.05; 04,05,08,09.05; 09.06;  

maj 2023 – Dzień Otwarty  

Rekolekcje: 13, 14, 15.03.2023

Skip to content