Kalendarz

Kalendarz

                    Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Termin 

Wydarzenie 

04.09.2023 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

13.09.2023 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I 

14.09.2023 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III, IV

13.10.2023 

Dzień Edukacji Narodowej 

16.11.2023

Spotkania wychowawców z rodzicami oraz konsultacje

22.12.2023 

Szkolne Spotkanie Opłatkowe 

23.12.-31.12.2023 

Zimowa przerwa świąteczna 

22.01.2024 

Zakończenie klasyfikacji klas I, II, III, IV 

23.01.2024 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II, III, IV 

25.01.2024

Spotkanie wychowawców klas I, II, III, IV z rodzicami 

12.02. – 25.02.2024 

Ferie zimowe 

27.03.2024 

Spotkanie wychowawców z rodzicami klas IV; konsultacje dla rodziców klas I, II, III, IV  

28.03.-02.04.2024 

Wiosenna przerwa świąteczna 

19.04.2024

Zakończenie klasyfikacji klas czwartych

22.04.2024

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas czwartych 

26.04.2024 

Zakończenie roku szkolnego klas czwartych 

07 – 24.05.2024 

Egzamin maturalny 

23.05.2024

Spotkanie wychowawców klas I, II, III z rodzicami 

14.06.2024 

Zakończenie klasyfikacji klas I, II, III 

17.06.2024 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II, III 

21.06.2024 

Zakończenie roku szkolnego klas I, II, III 

22.06.-31.08.2024 

Ferie letnie 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.05, 07.05, 08.05, 09.05, 13.05, 31.05

24.05.2024 – Dzień Otwarty  

Skip to content