Oferta klas dla absolwentów szkół podstawowych

Oferta klas dla absolwentów szkół podstawowych

 

Ia Klasa z rozszerzonym językiem polskim i historią

Klasa przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych (polonistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, filozofia) oraz prawniczych, archeologicznych, socjologicznych, bezpieczeństwa publicznego i kryminologii. Umożliwia poznanie pracy i działalności instytucji państwowych, samorządowych, pozarządowych, sądowniczych.

Przedmioty punktowane na świadectwie:

język polski, historia, matematyka, język angielski.


Ic Klasa z rozszerzoną geografią i matematyką

Klasa adresowana do uczniów planujących studia techniczne, matematyczne, geograficzne, ekonomiczne, geologiczne, geodezyjne. To propozycja dla młodzieży zainteresowanej ekonomią, turystyką i geografią. Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań związanych z szeroko rozumianym biznesem turystycznym. Połączenie matematyki i geografii pozwala wykształcić umiejętności związane z analizą i interpretacją danych gospodarczych.

Przedmioty punktowane na świadectwie : 

język polski, geografia, matematyka, język angielski.

 


„Jesteśmy szkołą, która ucząc inspiruje, rozwija pasje i kreatywność”

* Uwaga: Jeżeli nastapi zmiana w liczbie klas pierwszych to zostaniecie Państwo o tym poinformowani w systemie edunet.

Skip to content