Aktualności

Wiadomości

Klub Szkół UNICEF

Logoty_ Klubu_Szkół_UNICEF na stronę

Klub Szkół UNICEF

 

Od września VII LO przystąpiło do międzynarodowego Klubu Szkół UNICEF. 
To inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale przede wszystkim działają aktywnie na polu promocji i realizacji praw młodego człowieka.

UNICEF szczególną uwagę zwraca na partycypację młodych ludzi, zachęcając do aktywnego włączania młodzieży w prace Klubu Szkół. Młodzież zdecydowanie chętniej angażuje się we wszelkie działania, jeśli może o nich współdecydować. Klub Szkół UNICEF tworzy ku temu idealną przestrzeń.

Skip to content