Aktualności

Wiadomości

Konkurs literacko –  artystyczny – lektury szkolne okiem licealisty                                              

books-5615562_1920

Konkurs literacko –  artystyczny – lektury szkolne okiem licealisty                                              

Lektury szkolne okiem licealisty
                                              konkurs literacko –  artystyczny

 

 W 7 LO nauczyciele języka polskiego wraz z  uczniami będą uczestniczyć w przygotowaniach do projektu pt.: Lektury szkolne okiem licealisty

 Zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnego szkicu, grafiki, komiksu, rysunku, humoru obrazkowego itp.- technika dowolna -dotyczącego zagadnień związanych z lekturami szkolnymi. Może być to również forma  tekstu np. opowiadanie, esej, rozprawka, forma wywiadu z ulubionym bohaterem, autorem.
Uczestnicy wykonują prace indywidualnie lub w grupie( maks. 3 osoby).
Szczegółowych informacji udzielają: Pani Justyna Dudziak, Pani Agata Leśniowska – Skaza

Nadesłane teksty zostaną wykorzystane tylko do publikacji albumu, nie zostaną wykorzystane
w jakikolwiek sposób bez wiedzy i zgody autorów.

Cele konkursu:
– zainteresowanie formą projektu,
– zainteresowanie literaturą polską i światową,
– integracja grupy,
– rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych,
– kształtowanie poczucia estetyki,
– zachęcenie do twórczej aktywności oraz rozwijanie  kreatywności i wyobraźni uczniów.

Zgłoszenia będą dokonywane poprzez przesyłanie ich w formie załącznika do wiadomości w dzienniku elektronicznym temat wiadomości: Konkurs lub dostarczone osobiście – nauczycielom języka polskiego

Czas dostarczania prac do 28.02.2023 r.

Cytując fragment Ferdydurke Gombrowicza, zachęcamy do udziału w projekcie:

Czyż nie jest tak, że każdy jest po trosze artystą? Nie jestże prawdą, że ludzkość tworzy sztukę nie tylko na papierze lub na płótnie, ale w każdym momencie życia codziennego i gdy dziewczę wpina kwiat we włosy, gdy w rozmowie wypsnie się wam żarcik, gdy roztapiamy się w zmierzchowej gamie światłocienia, czymże to wszystko jest, jeśli nie praktykowaniem sztuki?

Skip to content