Aktualności

Wiadomości

KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY

tarnowska_starowka

KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno – językowym pod tytułem:  

„Tarnów – moje miasto / my town / meine Stadt”.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić plan (mapę) tarnowskiej Starówki lub jej fragmentu z naniesionymi, wybranymi zabytkami lub interesującymi obiektami (minimum 3 zabytki/obiekty), wykorzystując dowolny materiał i dowolną technikę.

Do pracy trzeba dołączyć w formie elektronicznej opis trzech zabytków/obiektów w trzech językach – w języku polskim, angielskim i niemieckim – w każdym języku od 30 do 80 słów.

Praca płaska powinna mieć formę planu/mapy/plakatu z przedstawionymi wybranymi zabytkami/obiektami. Praca przestrzenna może mieć formę płaskorzeźby lub makiety. Prace mogą być wykonane z wykorzystaniem dowolnych materiałów, dowolnymi technikami (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, papieroplastyka, rzeźba, płaskorzeźba itp.), z wyłączeniem fotografii.

Praca plastyczna nie powinna przekraczać następujących rozmiarów – prace płaskie: 50×70 cm, prace przestrzenne: podstawa 50×50 cm, wysokość 20 cm.

Kryteria podlegające ocenie:

zgodność pracy z tematyką konkursu, wyraz artystyczny, oryginalność pracy, pomysłowość w tworzeniu opisów, poprawność językowa tekstów.

 

Prace konkursowe przyjmuje p. Elżbieta Lechowicz do 31 marca 2023 r.

Najwyżej ocenione prace zostaną przesłane do Pałacu Młodzieży w Tarnowie.

Skip to content