Aktualności

Wiadomości

Matematyczny Czwartek

pi-7038662_1280

Matematyczny Czwartek

W czwartek 12.10.2023r. klasy 2A i 2C brały udział w wykładzie Pana dr Jerzego Szczepańskiego pt. „Liczba Pi”. W trakcie wykładu omówione zostały podstawowe własności liczby π (Pi). Wyjaśniono nam, dlaczego nie da się skonstruować za pomocą cyrkla i linijki koła  o polu jednostkowym, ani okręgu o jednostkowej długości, gdy dany jest odcinek
o długości 1. Wskazano nam również szereg zależności, w których występuje liczba Pi.

     Poznaliśmy najpiękniejszy wzór w matematyce eπi+1=0 oraz związki pięciu podstawowych stałych matematycznych w tym  wzorze.

     Po wykładzie mogliśmy brać udział w  quizie matematycznym oraz spotkaniu ze studentami Koła Matematyków Studentów UJ. Wykład został dla nas zorganizowany przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Skip to content