Aktualności

Wiadomości

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Tegoroczni Maturzyści i Absolwenci z poprzednich lat będą mogli odebrać świadectwa dojrzałości, aneksy,  informacje o wynikach egzaminu maturalnego w dniu 05.07.2022 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 – 14.00 w sali nr 8.

Po tym terminie można odebrać w/w dokumenty w sekretariacie szkoły w godzinach 7.3o – 14.oo.

W przypadku gdy wyniki odbiera inna osoba, musi ona posiadać pisemne upoważnienie z danymi absolwenta oraz osoby odbierającej (seria i nr dowodu tożsamości)

Skip to content