Aktualności

Wiadomości

PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023  VII LO otwiera klasy          o następujących profilach:

 

Klasa 1A  Rozszerzenie: język polski, historia, język angielski

Klasa humanistyczna inspiruje uczniów, którzy interesują się literaturą, historią, filozofią i kulturą. To klasa, która daje możliwość poszerzenia edukacji z języka polskiego, historii i języka angielskiego. Przygotowuje uczniów do matury z przedmiotów podstawowych i rozszerzonych, daje start na dobre uczelnie, umożliwia odnalezienie się na nowoczesnym rynku pracy. Absolwent klasy przygotowany jest do studiów na kierunkach: polonistyka, historia, psychologia, pedagogika, filozofia, filologia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo.

Klasa 1C  Rozszerzenie: matematyka, geografia

Profil matematyczno-geograficzny adresowany jest do uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. W zakresie rozszerzonym realizowane są przedmioty: matematyka, geografia. Nauka w klasie o profilu matematyczno-geograficznym pozwala na korelacje różnych dziedzin wiedzy. Pozwala szczegółowo poznawać środowisko i jego wpływ na człowieka. Przyszłe kierunki studiów: geologia, geodezja, kartografia, turystyka i rekreacja, zarządzanie, marketing, finanse i bankowość, ekonomia, stosunku międzynarodowe, europeistyka.

Klasa 1D  Rozszerzenie: biologia, język polski

Klasa rozwija zainteresowania teatrem, kulturą oraz dziennikarstwem. Wprowadza w świat nauk przyrodniczych, daje możliwość prowadzenia eksperymentów, praktycznej nauki przedmiotu z wykorzystaniem edukacji ekologicznej. Kierunki studiów: biologia, bioanalityka, biotechnologia, analityka medyczna, dietetyka, kosmetologia, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, filologia polska, dziennikarstwo, teatrologia, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, socjologia, politologia.

Skip to content