Aktualności

Wiadomości

Szkolny Konkurs Biologiczny

bacterias-5545353_640

Szkolny Konkurs Biologiczny

Szkolny Konkurs Biologiczny
„Co tu zrobić, gdy mnie złapiesz?”

Znów liczymy na Waszą pomysłowość i talent!
Tym razem należy przygotować dowolną techniką przestrzenny model mikroorganizmu.
Koronawirus z masy solnej? Może ameba z kartonu?
A może jednak pałeczka okrężnicy jako pluszowa przytulanka?

Sami zdecydujcie!!!
Informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Biologicznego „Co tu zrobić, gdy mnie złapiesz?”

§1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Szkolnym Konkursie Biologicznym „Co tu zrobić, gdy mnie złapiesz?”
2. Organizatorem konkursu są P. Agnieszka Kania oraz P. Agnieszka Kubala – Armatys
3. Konkurs adresowany jest do uczniów 7 LO w Tarnowie.
§2 Cele konkursu
➢ włączenie młodzieży do aktywnego udziału w wydarzeniach szkolnych;
➢ rozwijanie wyobraźni;
➢ integracja oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu;
➢ rozwijanie zainteresowań uczniów;
➢ pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
➢ pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu;
§3 Tematyka konkursu
1 W pracy konkursowej uczestnicy wykonują:
a) model przestrzenny mikroorganizmu wybranego spośród odmian zaproponowanych przez organizatorów;
b) opis wybranego gatunku: • charakterystyczne cechy mikroorganizmu (wymagania życiowe, zachowanie, znaczenie); • dlaczego autor wybrał dany mikroorganizm i jak przebiegał proces twórczy; • prezentację multimedialną;
§4 Forma prac konkursowych
1. Praca konkursowa musi mieć formę przestrzenną. i może zostać wykonana dowolną techniką.
2. Opisowi wybranego gatunku musi towarzyszyć prezentacja multimedialna.
§5 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń 7 LO w Tarnowie, który do dnia 14 maja 2024 r wykona pracę konkursową.

 

Organizatorami konkursu są P. Agnieszka Kania i P. Agnieszka Kubala – Armatys
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Skip to content