Aktualności

Wiadomości

Szkolny Konkurs Recytatorski

Szkolny Konkurs Recytatorski

 

 

UWAGA, UWAGA!!!

Ogłaszamy zapisy na Szkolny Konkurs Recytatorski. 

Przygotuj się do recytacji wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy: p. prof. Renata Susułowska oraz p. prof. Joanna Sorota.

 

REGULAMIN  KONKURSU 

Cele konkursu:

– propagowanie piękna poezji,

– poszukiwanie literackich wzorców i ponadczasowych wartości istotnych

w życiu młodego człowieka,

– kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich,

– rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży,

– promocja uczniów zdolnych,

– aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich potencjału twórczego.

Warunki uczestnictwa:

każdy z uczestników przygotowuje się do recytacji jednego wiersza

– utwory mogą być wykonywane solowo lub zespołowo

Czas i miejsce konkursu:

– konkurs odbędzie się 10.11.2021 r. o godz. 11.00 w bibliotece szkolnej.

Zapisy do 05.11.2021 r. w bibliotece szkolnej lub u nauczyciela języka polskiego

Nagrody:

– dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy,

– ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji,

Jury dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

– dobór repertuaru (powinien być dostosowany do możliwości interpretacyjnych uczestnika),

– znajomość tekstu,

– interpretacja utworu (odpowiednie tempo, intonacja, a także dykcja, czyli poprawne wymawianie wyrazów),

– kultura słowa,

– ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny).

 

Skip to content