Aktualności

Wiadomości

14.X.2023 Dzień Edukacji Narodowej

tulip-1230520_1280

14.X.2023 Dzień Edukacji Narodowej

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły życzenia zadowolenia
z efektów codziennej pracy, entuzjazmu z przekazywania wiedzy, sukcesów zawodowych, dydaktycznych i realizacji wszystkich osobistych planów.

Dyrekcja szkoły

 

Sukces nauczyciela jest
w rękach ucznia,
nie odwrotnie.
Carlos Ruiz Zafón

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony w Polsce 14 października to święto edukacji. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego
w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Idea obchodzenia w Polsce specjalnego święta sięga 1957 r., podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie, zaproponowano uczczenie rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Uchwalona w 1972 r. ustawa Karta praw i obowiązków nauczyciela wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony właśnie 14 października. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. Nazwa dzień Nauczyciela została jednak w powszechnym użyciu.

5 października obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela (World Teacher’s Day). Międzynarodowe święto zostało proklamowane przez UNESCO w 1994 r.

 

 

 

 

Skip to content