Aktualności

Wiadomości

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022  odbędzie się
w dniu 01.09.2021 (środa) w formie spotkań z wychowawcami
w przydzielonych  salach lekcyjnych według poniższego harmonogramu:

godz.09:00                                                                  godz.10:00
klasa IA – sala nr 1 (II piętro)                                    klasa 3ag – sala nr 3
klasa IC – sala nr 2 (II piętro)                                    klasa 3cg – sala nr 5
klasa IIA – sala nr 3                                                    klasa 3dg – sala nr 9
klasa IIC – sala nr 4
klasa IID – sala nr 5
klasa IIIA – sala nr 9
klasa IIIC – sala nr 10
klasa IIID – sala nr 11
klasa IIIE – sala nr 8

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną:
– uczniowie przed wejściem do budynku szkoły mają obowiązek zasłonić nos
  i usta,
– zasłona ust i nosa może być zdjęta w momencie zajęcia miejsca
   w wyznaczonej sali lekcyjnej,
– po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce przy wyznaczonych
  do tego stanowiskach

Zaleca się, aby uczniowie z objawami infekcji lub choroby zakaźnej,
oraz na których został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej pozostali w domach.

Zachęcamy do zapoznania się z Procedurami organizacji kształcenia na terenie VII LO w Tarnowie – DOCX, do pobrania

lub zachęcamy do odwiedzenia zakładki COVID-19 i zapoznania się z treścią „Procedury organizacji kształcenia na terenie VII LO w Tarnowie w r.szk. 2021/22 w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS” .

Skip to content