Aktualności

Wiadomości

Konkurs szkolny – kraje niemieckojęzyczne

german-64270_640

Konkurs szkolny – kraje niemieckojęzyczne

Konkurs szkolny na prezentację multimedialną związaną
z krajami niemieckojęzycznymi

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I, II, III.

Cele konkursu:

propagowanie oraz pogłębianie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych,

rozbudzanie zainteresowania i motywowanie do nauki języka niemieckiego,

zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

kształtowanie umiejętności selekcjonowania wiadomości.

 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej, ukazującej wybrane przez uczestnika zagadnienie z podanego zakresu tematycznego.

 

Zakres tematyczny:

ogólne informacje o krajach DACHL,

osobliwości, największe miasta  i atrakcje turystyczne,

znane postacie pochodzące  lub związane z krajami niemieckojęzycznymi,

zwyczaje i obyczaje panujące w krajach niemieckiego obszaru językowego,

ciekawostki związane z językiem niemieckim.

 

Prezentacja powinna być wykonana w programie PowerPoint, czas prezentacji:
ok. 10 minut.

Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie. Każda osoba może oddać jedną pracę.

 Tekst prezentacji należy napisać w języku polskim. Na końcowych slajdach powinien się znaleźć mini słowniczek polsko-niemiecki, tzn. wykaz najważniejszych słówek i zwrotów użytych w prezentacji i przetłumaczonych na  język niemiecki .

Prezentację należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem klasy.

 

Termin:

Prace należy dostarczyć na płytach CD-ROM lub na pendrive do 08 kwietnia 2024 r. nauczycielowi  języka niemieckiego – p. E. Lechowicz, p. M. Strojny lub p. J. Kobielskiemu.

 

Kryteria oceniania prac konkursowych:

wartość merytoryczna, dobór treści,

pomysłowość,

przejrzysty, uporządkowany układ prezentacji,

estetyka.

 

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni a prezentacje będą wykorzystane podczas
Dni Otwartych Szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Skip to content