Aktualności

Wiadomości

KONKURS – wykonaj prezentację multimedialną …

lightbulb-2692247_1280

KONKURS – wykonaj prezentację multimedialną …

Konkurs na prezentację multimedialną promującą VII LO 

Dyrekcja VII LO oraz zespół do spraw promocji szkoły ogłaszają konkurs na prezentację multimedialną promującą VII LO w Tarnowie. 

Prezentacja powinna zawierać fragmenty filmów, zdjęcia, wzmianki
w prasie, informacje o cyklicznych akcjach, wydarzeniach, imprezach, konkursach, wycieczkach, wyjazdach edukacyjnych lub rekreacyjnych (wyjazdy na łyżwy, narty, rajdy, imprezy plenerowe, ogniska) odbywających się w szkole. 

 

Powinny pojawić się informacje na temat ciekawych form zajęć lekcyjnych, konkursów przedmiotowych, oferty zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań itp. Mogą pojawić się również inne ciekawe propozycje wydarzeń lub inicjatyw na terenie szkoły, które nie zostały wymienione powyżej. Materiały źródłowe (filmy, zdjęcia itp.) można będzie pozyskać od członków samorządu uczniowskiego, opiekunów poszczególnych kół zainteresowań, nauczycieli zajmujących się przygotowaniem danej imprezy lub wydarzenia, opiekunów rajdów, wycieczek itp. 

 

Oceniany będzie aspekt merytoryczny, ciekawa forma prezentacji, oprawa graficzna, ewentualny interesujący i rzeczowy komentarz, pomysłowość w doborze treści, kreatywność, zaangażowanie. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2023 r. przed świętami Bożego Narodzenia. 

 

Osoby chcące wziąć udział w konkursie proszone są
o zgłaszanie się do
p. Grzegorza Rucińskiego.
 

 

Na autorów najciekawszych prezentacji czekają atrakcyjne nagrody. 

Skip to content