Aktualności

Wiadomości

Zarządzenie Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

Zarządzenie Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

Zarządzenie nr 2 /2021

z dnia 28 października 2021 r.

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w VII Liceum Ogólnokształcącym  w Tarnowie.

 

Na podstawie §18 ust. 2a Rozporządzenia MENiS z dnia  31 grudnia 2020 r. w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 202 r. poz. 1166,1386) zarządza się  co następuje:

  • §1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną po uzyskaniu zgody przez Sanepid i organ prowadzący w VII Liceum Ogólnokształcącym  w Tarnowie zawieszam  wszystkie zajęcia prowadzone w klasie 3cg w okresie od 28.10.2021 –  04.11.2021 (włącznie).
  • §2. W okresie zawieszenia zajęcia dla klasy 3cg będą odbywały się przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z zasadami pracy przyjętymi w VII LO.
  • §3. Pozostałe klasy pracują w trybie stacjonarnym.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu  w księdze zarządzeń.

Tarnów, dnia 28.10.2021 r.

 

 

 

 

Skip to content