Aktualności

Wiadomości

Zarządzenie

Zarządzenie

Zarządzenie
Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
z dnia 15 grudnia 2021  w sprawie zawieszenie zajęć stacjonarnych.
 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku            z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 20 grudnia 2021 do 09 stycznia 2022 zawieszam zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w systemie stacjonarnym. Zawieszone zajęcia są  realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 

 

 

Tarnów, dnia 15.12.2021

 

Skip to content