Aktualności

SukcesyWiadomości

UZDOLNIONA MŁODZIEŻ VII LO

UZDOLNIONA MŁODZIEŻ VII LO

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę szkoły, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej – Prezesowi Rady Ministrów.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali:

Mróz Maksymilian z klasy 2ag – średnia ocen 5,19

Zelek Martyna z klasy 2E – średnia ocen 4,94

Nagrodę Prymus 2020 otrzymała Gabriela Świerczek z klasy 3a.

 

GRATULACJE DLA NAJLEPSZYCH!

W dowód uznania za wspaniałe wyniki w nauce osiągnięte przyjmijcie nasze najszczersze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.  Jesteśmy przekonani, że otrzymanie tak prestiżowego stypendium i nagrody będzie dla Was zachętą do dalszej pracy.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

 

 

 

Skip to content